۲۴ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

روش کلاسداری _ قالب تشبهی

روش کلاسداری _ قالب تشبهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
ستاد

شرح حدیث - دو قسم از افرادی که به آخرت سفر می کنند

شرح حدیث - دو قسم از افرادی که به آخرت سفر می کنند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - شرایط عمومی ایجاد انگیزه

روش سخنرانی - شرایط عمومی ایجاد انگیزه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

تفسیر قرآن - مبادا اعمالتان نابود شود و شما مطلع نباشید

تفسیر قرآن - مبادا اعمالتان نابود شود و شما مطلع نباشید

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ستاد

رساله آموزشی - نجاسات(خون،سگ،خوک)

رساله آموزشی - نجاسات(خون،سگ،خوک)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

حدیث مسجد - همسایگان خدا کجایند

حدیث مسجد - همسایگان خدا کجایند

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

ادبیات انقلاب - توصیه رهبر انقلاب به فعالان فرهنگی

ادبیات انقلاب - توصیه رهبر انقلاب به فعالان فرهنگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

تجوید الصلاة - تفاوت صاد و سین

تجوید الصلاة - تفاوت صاد و سین

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ستاد

روش کلاسداری - قالب مقایسه ای کلاسداری

روش کلاسداری - قالب مقایسه ای کلاسداری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

تفسیر قرآن - از خدا و پیامبر خدا پیشی نگیرید

تفسیر قرآن - از خدا و پیامبر خدا پیشی نگیرید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد