۴ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

باریکتر از مو

 #نکات_باریکتر_از_مو  | نکته ششممی دانیم که اگر بخواهیم به ثواب کامل
الهی سینه‌ای ده آتش افروز در آن سینه دلی وان دل همه سوز
کارهای مستحب دست یابیم، باید آن‌ها را به همان گونه‌ای که شارع مقدس و از طریق مرجع تقلیدمان دستور داده است، انجام دهیم. یکی از این کارهای مستحب بالا بردن دست‌ها هنگام گفتن تکبیرة الاحرام و تکبیرهای بین نماز است.
برخی از مراجع بزرگوار تقلید مانند حضرت امام خمینی قدس سره می‌فرمایند: «برای نمازگزار مستحب است هنگام گفتن تکبیرة الاحرام دست‌های خویش را تا مقابل صورت و یا تا مقابل گوش‌ها بالا ببرد به طوری که با آغازِ بالا بردنِ دست‌ها، گفتنِ اَللّهُ أَکبَر را نیز آغاز کند و با پایانِ بالا بردنِ دست‌ها، که دست هایش مقابل صورت یا گوش‌ها می‌رسد، گفتن اَللّهُ أَکبَر را نیز به پایان رسانَد.
بهتر است که دست‌ها از برابر گوش‌ها عقبتر نرود و انگشتان دست‌ها به هم چسبیده و کف دست‌ها رو به قبله باشد..»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

باریکتر از مو

 #نکات_باریکتر_از_مو  | نکته پنجم
بسیاری از مراجع معظّم تقلید مانند حضرت امام خمینی قدس سره خواندن دعا به زبان غیر عربی مانند فارسی، ترکی و انگلیسی و خواندن اشعاری را که دارای مضمون دعا و مناجات خداست، در نماز جایز می‌دانند. بنابراین هر نمازگزاری طبق فتوا و نظر بعضی مراجع و نه همه آنان، می‌تواند مثلاً در قنوت نماز چنین دعاهایی را بخواند:(6)
إلهی عَبدُکَ العاصی أَتاکا مُقِرّا بِالذُّنوبِ و قَد دَعاکا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

باریکتر از مو

 #نکات_باریکتر_از_مو  | نکته چهارمبرخی گمان کرده اند اگر هنگام مسح سر، دست وضو گیرنده با رطوبت و تَری پیشانی او تماس پیدا کند و مخلوط شود، وضوی وی باطل می‌شود.
حال آن که طبق نظر اکثر مراجع معظّم این مسأله دو صورت دارد:
1 ـ اگر مسح پا با همان قسمت از دست که با آب پیشانی تماس پیدا کرده و مخلوط شده است انجام شود، در این صورت وضو باطل می‌گردد.
2 ـ چنانچه مسح پا با قسمت دیگری از دست که با آب پیشانی تماس پیدا نکرده و مخلوط نشده است، انجام شود، وضو صحیح است. مثلاً، انگشتان دست هنگام مسح سر، با رطوبت پیشانی مخلوط نشده باشد و مسح پا نیز با رطوبت باقیمانده در انگشتان دست و نه کف دست انجام گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

باریکتر از مو

 #نکات_باریکتر_از_مو  | نکته سوم
بعضی از مراجع بزرگوار تقلید مانند حضرت امام خمینی قدس سره چگونگی مسح سر را، حتّی در حال اختیار و نه اضطرار، به ده صورت جایز می‌دانند.
1 ـ با دست راست.
2 ـ با دست چپ.
3 ـ از بالا به پایین.
4 ـ از پایین به بالا.
5 ـ با داخل و کف دست.
6 ـ با بیرون و پشت دست.
7 ـ با ساعد و فاصله میان مچِ دست تا آرنج.
8 ـ به صورت طولی و عمودی.
9 ـ به صورت عرضی و افقی.
10 ـ به صورت زیگزاگ.(4)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد