۲۳ مطلب با موضوع «روش سخنرانی» ثبت شده است

روش سخنرانی - ذکر نمونه برای روش توضیح و تبیین

ذکر نمونه برای روش توضیح و تبیین 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

نمونه:                                     موضوع : نقش امام

همه موجودات برای انسان خلق شده اند و انسان هم برای عبادت و حرکت به سوی خدا خلق شده است. هر حرکتی احتیاج به 4 عنصر مهم دارد:

1 راه

2 وسیله

3 هدف

4 راهنما

مهم ترین عنصر در بین این چهار عنصر ، راهنما است چون اگر راهنما نباشد امکان گم کردن راه وجود دارد ، هدف هم گم خواهد شد و از وسیله استفاده نامطلوب خواهد شد پس انسان برای حرکت به سوی خدا باید راهنما داشته باشد که راهنما همان امام می باشد بنابر این اگر امام نباشد هدف و راه گم می شود و وسیله هم به جا استفاده نمی شود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - شرایط اجرای روش توضیح و تبیین

شرایط اجرای روش توضیح و تبیین


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

1 - توضیح به اندازه و بجا باشد.

2 - در توضیح و تبیین می توان از نمونه ها ، مترادفها ، متضادها و مفردات استفاده کرد.

3 – برای تبیین حتما از مثال های ملموس  برای مخاطب استفاده شود.

4 – گرفتن حس متناسب با محتوی به تبیین بسیار کمک می کند.

5    برای توضیح و تبیین گره زدن محتوی با قسمتی از افکار و تخیلات و زندگی مخاطب بسیار موثر است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - ذکر نمونه برای روش تشبیه

ذکر نمونه برای روش تشبیه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

نمونه تشبیه1 :

آینه خصوصیات زیادی دارد ، همین آینه که هر روز با آن سر و کار زیادی داریم ، بعضی خصوصیات اون اینقدر جالبه که انسان می تونه از اون درس بگیره مثلا:

آینه هم زشتی ها و هم زیبایی­ها را نشان می­دهد.

آینه عیب هارا به همان اندازه که هست نشان میدهد.

آینه عیب را روبرو نشان میدهد.

آینه مراعات مقام وشخصیت افراد را نمیکند.

آینه گرفتار تهدید وتطمیع نمی­شود. و ...

شاید به خاطر همین خصوصیات آینه است که پیامبرگرامی اسلام(ص) می فرماید:

اَلمُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِنِ[1] مومن آینه مومن است یعنی:

مومن هم مثل آینه باید هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی افراد را در نظر بگیرد نه اینکه فقط به نقاط منفی توجه کند.یعنی مومن نباید عیوب مردم را بزرگنمایی کند ، یعنی مومن نباید پشت سر مومن حرف بزند.

یعنی مومن در بیان حقایق نباید مراعات مقام و شخصیت افراد را داشته باشد. و اینکه مومن نباید گرفتار تهدید یا تطمیع شود تا حقی را ضایع کند و ...

 نمونه تشبیه2 :

جاده معمولا 9 مرحله مهم دارد:

1. صاف               2. دست‌انداز             3. سر بالایی             4. سراشیبی              5. گردنه       

6. پل                  7. تونل                   8. میان بر                 9. توقفگاه

 

دنیا هم مثل جاده محل گذر است و لذا 9 مرحله فوق را دارد ، به دنیا آمدن برای بندگی خداست ، حال دنیا جاده بندگی است پس مراحل جاده بندگی بصورت زیر تشبیه می شود:

1. صاف= عافیتهای زندگی                   

2. دست‌انداز= گرفتاریهای زندگی                    

3. سر بالایی= انجام واجبات                  

4. سراشیبی= ارتکاب گناهان

5. گردنه= ابتلائات بزرگ                     

6. پل= انتخابات زندگی                                 

7. تونل= ابهامات زندگی                      

8. میان بر= توبه ، شهادت و ...

9. توقفگاه= محاسبه اعمال[1] بحار/ج71/ص27


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - شرایط اجرای روش تشبیه

شرایط اجرای روش تشبیه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه


1 –ابتدا تمام وجوه مشبهٌ­ به بطور جذاب گفته شود .

2 – سپس تشبیه مطرح شده و وجه شبه و مشبه ذکر شود.

3 – تک تک وجوه تشبیه با هم تطبیق داده شود.      

4 – طرفین تشبیه خوب و مناسب پرورش داده شود.

5 – موارد تشبیه به اندازه و بجا باشد.

6 – حد اقل 5 مورد از موارد تشبیه ذکر شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - ذکر نمونه برای روش مقایسه

ذکر نمونه برای روش مقایسه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

نمونه1: زن در غرب  -  زن در اسلام

شما ببینید برخورد با زن در فرهنگ غربی چطوریه؟ ودر فرهنگ اسلام چگونه با زن رفتار می شه؟

زن در غرب وسیله ای برای عیاشی و بهره وری جنسی است ولی در اسلام محور تربیت دینی است.

زن در غرب محبوب عمومی است ولی در اسلام معشوق خاص همسراست.

زن در غرب بیرون از خانه مشغول کار است ولی در اسلام در خانه مشغول تربیت فرزندان است.

زن در غرب شخصیتش به کار وتوانمندی و...است ولی در اسلام شخصیتش به زن بودن است.

 ارزش زن در غرب به بی حیایی ، آرایش و.. است ولی ارزش زن در اسلام به حیا وعفاف وسازگاری است.

نمونه2: مقایسه بین جهاد اکبر و جهاد اصغر[1]

در جهاد اصغر اگر به دشمن هر چه می خواهد ، بدهی دست از دشمنی بر می دارد ولی در جهاد اکبر ، دشمن هر چه بخواهد اگر بدهی ، با تو بیشتر دشمنی می کند.

در جهاد اصغر دشمن آشکار و معلوم است ولی در جهاد اکبر دشمن مخفی و نامحسوس است.

در جهاد اصغر آتش بس و پایان جنگ معنا دارد ولی در جهاد اکبر آتش بس و پایان جنگ معنا ندارد.

در جهاد اصغر مریض ، لنگ ، کور ، زن و ... معاف هستند ولی در جهاد اکبر هیچ کسی معاف نیست.

در جهاد اصغر دشمن بیرون از خانه است ولی در جهاد اکبر درون خانه است.

در جهاد اصغر جنگ موقتی است ولی در جهاد اکبر همیشگی است.


[1] مقایسه های معنوی ، محمود اکبری.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - شرایط اجرای روش مقایسه

شرایط اجرای روش مقایسه 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

1- مورد مقایسه کاملا مشخص شود.                  

2- سپس موارد مقایسه تک به تک مطرح  و مقایسه شود .

3- ارتباطات موجود در آن ، مستند ومعتبر باشد .   

4- طرفین مقایسه خوب و مناسب پرورش داده شود.

5 – حد اقل از جهات مختلف 5 مورد مقایسه انجام پذیرد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - ذکر نمونه برای روش نقد و بررسی

ذکر نمونه برای روش نقد و بررسی 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه

نظر: انسان از دو بعد تشکیل شده ، یک بعد جسمانی و یک بعد روحانی. همانطور که بعد جسمانی احتیاج به غذا دارد بعد روحانی هم احتیاج به غذا دارد، این جزء مسلمات است. یکی از غذاهای روح  موسیقی است ، موسیقی است که به روح انسان صفا و جلا می دهد ، روح انسان را تصفیه می کند ، به انسان آرامش می دهد ، انسان را از مادیات دور می کند ، همان موسیقی که اکثریت قریب به اتفاق مردمان دورانهای گذشته آن را تایید میکنند و جزء سنت آنان بوده است. از آنجائیکه انسان ذاتا تنوع طلب است موسیقی یک نوع تنوع در زندگی است تا انسان با آن از غم ها و غصه ها رهایی یابد ، موسیقی به زندگی شور و هیجان می بخشد و ... .

نقد1: حال یک اشکال ، غذاها دو نوعند: سالم و فاسد. آیا موسیقی غذای سالم روح محسوب می شود یا غذای فاسد؟ تشخیص دقیق غذای جسمانی سالم از ناسالم و فاسد باید توسط متخصص و علم پزشکی انجام پذیرد به همین ترتیب تشخیص دقیق غذای روحانی سالم از ناسالم و فاسد توسط متخصص آن امکان پذیر است. متخصصین مسائل مربوط به روح کسانی هستند که با خالق روح در ارتباطند ، از طرف خداوند باریتعالی منصوب شده اند ، خداوندی که روح را خلق نموده و فرموده وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلاً[1]

(ای پیامبر(ص)) از تو در مورد روح می پرسند. بگو روح از امر پروردگار من است و ما علم زیادی در این مورد به شما نداده ایم.اگر غذا سالم باشد عوارض سوء و مفسده ندارد اما اگر فاسد باشد عوارض سوء ومفسده دارد. حال با توجه به روایت امام صادق(ع) بِیتُ الْغِناءِ لا تُؤْمِنُّ فِیهِ الْفَجِیعَةُ وَلا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَةُ وَلَا یَدْخُلُهُ الْمَلَکُ[2]

خانه ای که در آن غناء باشد ازمرگ و مصیبت دردناک در امان نیست و دعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند. پس معلوم می شود که موسیقی عوارض سوء و مفسده هم دارد لذا موسیقی می تواند غذای فاسد برای روح باشد.

نقد2: غذای روح باید به روح آرامش بدهد آیا موسیقی واقعا مایه آرامش روح است؟

در هیچ جای قرآن و روایات موسیقی مایه آرامش معرفی نشده بلکه یکی از چیزهایی که به انسان آرامش می دهد ذکرو یاد خداست. أَلاَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ[3][1] اسراء 85

[2] کافی، ج6، ص433

[3] رعد 28


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - روش های اقناع اندیشه

شرایط اجرای روش نقد و بررسی 


#آموزش_روش_سخنرانی
#روش_های_اقناع_اندیشه


1 – ابتدا نظریه اشتباه مطرح شود و ظاهرا اثبات شود.

2 – سپس یک اشکال به نظریه وارد شود و جواب داده شود طوری که نظریه اشتباه را متزلزل نماید.

3 – بعدا اشکال اساسی تر و از زاویه دیگر مطرح شده و جواب داده شود تا نظریه اشتباه را کاملا مردود نماید.

4 – آن گاه نظریه صحیح را مطرح نموده و اثبات نماید و احیانا به شبهات پیرامون آن جواب دهد.

5 – نقد نظرات اشتباه خیلی طولانی نباشد که مخاطب دیگر حوصله شنیدن نظریه صحیح را نداشته باشد.

6 – نقد بیشتر از 2 نظرنباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - روش های اقناع اندیشه

روش های اقناع اندیشه


#آموزش_روش_سخنرانی
#تحریک_احساس


روش های اقناع اندیشه


  1. نقد و بررسی
  2. مقایسه  
  3. تشبیه         
  4. توضیح و تبیین
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

روش سخنرانی - برانگیختن احساس

برانگیختن احساس


#آموزش_روش_سخنرانی
#تحریک_احساس


براى برانگیختن احساس مخاطبان از اسلوبهاى زیر مى‏توان استفاده کرد:

1. داستان‏.                                     
2. خاطره.
3. شعر.                                               
4. لطیفه و طنز.
5. مناجات و دعا.                            
6. آمار و ارقام.
7. نثر و قطعه ادبی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد