۲۳ مطلب با موضوع «مسجد» ثبت شده است

خانه ای در بهشت

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپ

خانه ای در بهشتدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: خانه ای در بهشت
حجم: 1.41 مگابایت


امام باقر علیه السلام می فرمایند:

کسی که مسجدی بسازد اگر چه به اندازه ی لانه پرنده ای کوچک...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ستاد

بهشت منتظر کیست

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپبهشت منتظر کیستدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: بهشت منتظر کیست
حجم: 1.49 مگابایت


امام کاظم علیه السلام می فرمایند:

بهشت و حورالعین مشتاق دیدار کسی هستند که...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

خانه های خدا

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپخانه های خدا


دریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: خانه های خدا
حجم: 1.78 مگابایتامام سجاد علیه السلام:

مساجد خانه های خدا هستند؛...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

بازارهای آخرت

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپبازارهای آخرتدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: بازارهای آخرت
حجم: 1.73 مگابایتپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

مساجد بازاری از بازارهای آخرتند...۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

خانه های خدا در زمین

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپخانه های خدا در زمین


دریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: خانه های خدا در زمین
حجم: 1.63 مگابایتامام صادق علیه السلام:

بر شما رفتن به مساجد چرا که مساجد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

خوش گمان بودن به

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپ

خوش گمان بودن بهدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: خوش گمان بودن به
حجم: 1.34 مگابایتپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

هر گاه دیدید کسی در مسجد نماز به جماعت می گزارد...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

نماز خواندن مرد در مسجد

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپنمازی برابر با چهل و هشت نمازدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: نماز خواندن مرد در مسجد
حجم: 1.34 مگابایتامام صادق علیه السلام:

نماز خواندن مرد به جماعت در مسجد، برابر است با...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

نماز در مساجد

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپنماز در مساجددریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: نماز در مساجد
حجم: 1.53 مگابایتامام صادق علیه السلام:

بر شما باد به نماز خواندن در مساجد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

خالصان درگاه در روز قیامت

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپ

خالصان درگاه در روز قیامتدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: خالصان درگاه در روز قیامت
حجم: 1.47 مگابایتامام صادق علیه السلام:

سه گروه، از خالصان درگاه خدای عزوجل در روز قیامت اند...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد

به انتظار نماز

#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپ
به انتظار نماز
دریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: به انتظار نماز
حجم: 1.58 مگابایتپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:

نشستن در مسجد به انتظار نماز بعداز نماز...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ستاد