#انتخابات_ریاست_جمهوری

#شاخص_های_انتخاب


کار خستگی ناپذیر

یکی از تفاوت های مسئولیت در نظام جهوری اسلامی با سایر نظام ها این است که هر چه برای ملت کار کرد نباید خسته شد[1] و زمان را از دست داد[2] به دنبال این باشید که کار به نتیجه برسد و ساعت کاری را به چند ساعت خاص محدود نکنیم[3]  از همین رو کسانی به عنوان مسئول انتخاب شوند که روحیه ی"خستگی ناپذیری" در آنها محسوس باشد[4].[1] -- بیانات در دیدار کارگزاران نظام  29/9/1374

 براى چنین ملتى تلاش مى‏کنید، باید خیلى قدر بدانید، و هرچه مى‏توانید، کوشش کنید و از کار خسته نشوید.

[2] - بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور‌‌ 8/12/1384

 باید بروید دنبال کار و آن را رها نکنید؛ آن را دست کم نگیرید و از کار خسته نشوید. زمان به سرعت مى‏گذرد.

[3] - بیانات در دیدار کارگزاران نظام 23/05/1370

 ما نمى‏خواهیم فقط کار کنیم؛ ما مى‏خواهیم محرومیت را از بین ببریم و محروم را از محرومیت خارج کنیم؛ هدف این است. والّا اگر شما بگویید من کار مى‏کنم، ممکن است در یک اداره هم یک نفر بگوید من باید هشت ساعت یا شش ساعت کار کنم، یا ده ساعت کار کرده‏ام و دیگر بس است. این منطق، منطق درستى نیست.

البته اگر خسته مى‏شوید، اگر احتیاج به استراحت دارید، باید استراحت کنید، تا براى کار آماده بشوید. ما استراحت را نفى نمى‏کنیم؛ اما کار حد ندارد. کار تا آن حدى است که به نتیجه برسیم و به آن هدف و مقصودى که مورد نظر است، نزدیک بشویم. بنابراین، تا آن‏جایى که انسان توان دارد، باید کار کند.

[4] - بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت‌‌ 17/07/1384

 یکى از نعمت‌هاى بزرگ خدا این است که آدم خسته نشود و حوصله‌اش سر نرود. در راه‌هاى طولانى گاهى انسان قوّه هم دارد، زانو و پاها اصلاً خسته نشده اما آدم از حرکت، خسته روحى مى‌شود. این خستگى روحى، انسان را از رسیدن به اهداف بازمى‌دارد. مقام معظم رهبری