#انتخابات_ریاست_جمهوری

#شاخص_های_انتخاب


توانا و نشاط


«اگر خداى متعال توفیق دهد که رئیس‌جمهورِ کارآمدِ باکفایتِ پُرنشاطِ شادابى که علاقه‌ى به مردم و علاقه‌ى به عدالت و علاقه‌ى به رفع فساد و تبعیض براى او در درجه‌ى اولِ برنامه‌ها قرار داشته باشد، سر کار بیاید، من به شما عرض بکنم که بسیارى از مشکلات اساسى این کشور - چه مسائل داخلى و چه مسائل خارجى - حل خواهد شد».[1]

«مردم باید دنبال رئیس جمهوری باشند که این توانایی، این شادابی، این قدرت، این احساس مسؤولیت و این آمادگی به کار در او وجود داشته باشد. مردم تحت تأثیر حرف این و آن هم قرار نمی گیرند؛ تشخیص می دهند» [2]

«ان شاءاللَّه خداى متعال کمک کند و دلهاى مردم را هدایت کند تا فرد با کفایت، شجاع، با اخلاص، داراى روح مردمى، شاداب و با نشاط، مؤمن به هدفها و ارزشهاى انقلاب، مؤمن به مردم، مؤمن به نیروى مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند» [3]

«یک مدیریت کارآمد، با کفایت و پُرنشاط باید سر کار باشد تا بتواند سازه هاى این برنامه را مستحکم و استوار کند و پایه هاى این برنامه را به طور عمیق و محکم پى ریزى کند. اهمیت این انتخابات در این است که ملت ایران مى خواهد مدیرى را انتخاب کند که بتواند موانع اجراى برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزرى که موانع را برمى دارد تا جاده یى را صاف کند»[4]