روش های اقناع اندیشه


#آموزش_روش_سخنرانی
#تحریک_احساس


روش های اقناع اندیشه


  1. نقد و بررسی
  2. مقایسه  
  3. تشبیه         
  4. توضیح و تبیین