#تدوام_ارتباط_با_مستمعین در طول دعا


همانطور که می دانید متن دعا و زیارت عربی است و کمتر مخاطبی معانی عبارات را متوجه می شود . راهکار های زیر به شما کمک می کند، ارتباط مستمع را با متن دعا و زیارتنامه حفظ کنید.

1. ترجمه ی بعضی از عبارات کلیدی
2. توضیح و تفسیر بعضی از واژه های کلیدی
3. تکرار بعضی از فرازهای زیبا و دعوت مخاطبین به همراهی
4. استفاده از تک بیتی های مرتبط با فراز دعا و زیارتنامه
5. گفتن داستان های مناجاتی
6. خواندن روضه های کوتاه
7. تکرار بعض از اذکار خارج از متن دعا مثل الهی العفو ، البته بجا و با توجه به متن دعا
8. دعا کردن ، مثلا در فرازی از زیارت عاشورا بگوییم خدایا بحق این زمزمه ها ما را به کربلا برسان
و ....