#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپنشانه های جوانمردی


دریافت
عنوان: نشانه های جوانمردی
حجم: 1.61 مگابایتامام رضا علیه السلام می فرمایند:

جوانمردی را شش نشانه است که سه مورد آن مربوط به وطن است و سه مورد ...