روش کلاسداری - انواع ارتباط ، علل و عوامل برقراری ارتباط

#آموزش_کلاسداری
#انواع_ارتباط
1 - #ارتباط_کلامی
2 - #ارتباط_فراکلامی:
تن صدا، فراز و فرود صدا، سرعت و فرصت کلام و...

3 - #ارتباط_غیر_کلامی:
(زبان علامات- زبان عمل- زبان اشیاء)

انواع دیگر ارتباط:
(1 – دیداری - 2 – شنیداری - 3 – گفتاری - 4 – نوشتاری)

🔴 علل و عوامل برقراری ارتباط
1- ویژگی ظاهری:
الف-رعایت نظافت
ب-آراستگی مو و لباس و صورت
ج-عطر زدن
د-زیبایی

2 - همدلی و همدردی
3 - ابراز عواطف مثبت هنگام برخورد
نشانه های عواطف مثبت دراسلام:
الف- سلام کردن
ب- دست دادن و در آغوش کشیدن
ج- تبسم و گشاده رویی
د- احترام گذاشتن به مخاطب
هـ- پرسیدن از نام و حال افراد
و-اعلام دوستی و محبت
ز- هدیه دادن

4- طرح مطالب مورد علاقه افراد
5 - از طریق ایجاد سؤال در ذهن مخاطب
6 - رفع نیازهای (مادی ومعنوی) افراد
7 – خوب گوش دادن به حرفهای مخاطب: خوب گوش دادن فواید بسیاری دارد. از جمله:
الف - تمرکز مخاطب را به هم نمی زند
ب- در انتخاب پاسخ درست دچار مشکل نمی شویم.
ج- مخاطب می فهمد که شما به خواسته های او کاملا توجه دارید.
8 – خوب حرف زدن و حرف¬های خوب زدن