سواد رسانه ای


#سواد_رسانه_ای

#محتوای_روشی

#جنگ_نرم


چرا سواد رسانه ای مهم شد

1- ورود به عصر اطلاعات

در عصر اطلاعات رسانه ها نقش مهمی در دسترسی و انتقال اطلاعات دارند. جهان جدید مانند دهکده کوچکی است که ساکنانش همدیگر را می شناسند و از ریز و درشت اتفاقات مختلف باخبرند.


2- جنگ نرم

در جنگ نرم، دشمن با ابزار و پیام های رسانه ای دست به حمله میزند و هدف او تسلط بر ذهن انسانهاست نه خاک و جان آنها


3- اشباع رسانه ای

حجم و تنوع بالای پیام های رسانه ای که در معرض آن قرار گرفته ایم توانایی تحلیل و تفسیر آن ها را از ما می گیرد پیام ها پیوسته در هرجا و به هر کسی ارائه می شود. ما از پیام های رسانه ای اشباع شده ایم.

حجم اطلاعات وارد شده به ذهن یک انسان امروزی اعم از خبرها، کتاب ها، تابلوهای تبلیغاتی و دیده ها و شنیده ها در یک روز برابر کل اطلاعات دریافتی توسط یک انسان قرن هجدهمی است!


4- گسترش دید واقع بینانه نسبت به رسانه ها

نگاه واقع بینانه به رسانه ها در عین توجه به نکات مثبت هر رسانه، آثار سوء و منفی آن را نیز در نظر می گیرد و درباره رسانه ها منصفانه قضاوت می کند.