#رساله_آموزشی 28

#احکام_عبادات


#غسل_های_مخصوص_بانوان


* خون حیض
۱. خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می‌بیند حیض نیست، هر چند صفات حیض را داشته باشد.
۲. لکه‌هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‌بیند، اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد، هر چند به صورت لکه‌های زرد رنگ، و از ده روز تجاوز نکند، همه‌ی آن لکه‌ها محکوم به حیض است و تشخیص این موضوع به عهده‌ی زن است.
۳. زنهایی که از داروهای ضد حاملگی استفاده می‌کنند و لکه‌های خونی را در ایام عادت و غیر آن می‌بینند، اگر این لکه‌ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم به استحاضه است.
۴. زنی که دارای عادت ماهیانه معینی مثلاً هفت روز است و به علت گذاشتن دستگاه جلوگیری از حاملگی، هر بار بیش از ده روز مثلاً دوازده روز خون می‌بیند، خونی که در ایام عادت می‌بیند حیض است و باقی استحاضه خواهد بود.
۵. خونی که زن در ایام بارداری می‌بیند، اگر صفات و شرایط حیض را داشته باشد و یا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حیض است، و الاّ استحاضه خواهد بود.
 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif احکام حایض
۱. تمام کارهایی که بر جنب حرام است، بر زن حایض نیز حرام است.
توجه:
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif نشستن زنها در ایام عادت روی دیوار کوتاهی که بین مسجد الحرام و مسعی (محل سعی میان صفا و مروه) وجود دارد اشکال ندارد، مگر این که یقین حاصل شود که آن دیوار جزو مسجد است. (ارتفاع این دیوار نیم متر و عرض آن یک متر است).
۲. اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، بعد از پاک شدن از حیض، واجب است علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد، ولی جایز است که در مقام عمل به غسل جنابت اکتفا کند، لیکن احتیاط (مستحب) این است که نیت هر دو غسل را بنماید.
۳. اگر زنی در حال حیض غسل جنابت کند صحت غسلش محل اشکال است.
۴. زنی که به خاطر نذر روزه‌ی معینی روزه گرفته است، اگر در حال روزه، حیض شود روزه‌اش با عادت شدن - هر چند در یک جزء از روز باشد - باطل می‌شود و قضای آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.

* استحاضه
خونی [۱] که زن در سن یائسگی [۲] می‌بیند استحاضه است، بنابراین زنی که پدرش هاشمی نیست، هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگی خونی را مشاهده کند محکوم به استحاضه است.
 
* نفاس [۳] (خون زایمان)
زنی که عمل کورتاژ (سقط جنین) را انجام داده، بعد از سقط جنین- هر چند به صورت علقه باشد- اگر خونی را مشاهده کند، محکوم به نفاس است.
توجه:
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif تمام کارهایی که بر حایض حرام است بر نفسا نیز حرامٍ است.
------------
(۱) خون استحاضه: خونی است که در غیر ایام حیض و نفاس از رحم زن خارج می شود و مربوط به بکارت و زخم نیست.
(۲) با توجه به اینکه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدّظلّه‌العالی) در تعیین سن یائسگی احتیاط دارند مقلدین معظّم‌ٌله می توانند در این مساله با رعایت شرایط عدول، به مجتهد دیگری رجوع نمایند.
(۳) خون نفاس: خونی است که بر اثر زایمان نوزاد، به مدت معینی از رحم زن بیرون می‌آید.