خوب است بدانیم | دعای #عطسه
#خوب_است_بدانیم1-امام صادق فرمود:فرد مسلمان نسبت به برادر مسلمان خود دارای حقوقی است:1) وقتی او را دیدار می کند سلام کند 2) در موقع بیماری از او عیادت کند 3) در غیاب او دوستی خالص باشد 4) هنگام عطسه کردن برایش دعا کند؛ عطسه کننده بگوید:«الحمدلله رب العالمین، لا شریک له» و برادر مسلمان بگوید:«یرحمک الله »و او در پاسخ گوید: «یهدیکم الله و یصلح بالکم» (خدا شما را هدایت کند و زندگی شما را بهبود بخشد) 5) دعوتش را بپذیرد 6) وقتی بمیرد جنازه اش را تشییع کند.(1)
2-امام صادق از رسول خدا نقل فرموده است:هرگاه شخصی عطسه کرد به او دعا کنید، اگرچه از پشت جزیره[از راه دور]باشد.(1)

---------------
اصول کافی، ج4، ص 480، ح2(العطاس و التسمیت)