جابربن عبدالله انصاری جزو مجاهدین صدر اسلام است که وقتی شنید حسین بن علی علیه السلم به شهادت رسید از مدینه راه افتاد و در کوفه عطیه با او همراه شد تا به کربلا رسیدند.
عطیه می گوید:
در فرات غسل کرد جامعه سفید و تمیز پوشید و با گام های آهسته به سمت قبر امام حسین علیه السلام حرکت کرد.
سه مرتبه با صدای بلند گفت "الله اکبر"
از کثرت اندوه روی قبر امام از حال رفت و غش کرد