روش سخنرانی - نمونه مسئله یابی(قسمت اول)

#آموزش_روش_سخنرانی
#مسئله_یابی


نمونه مسئله یابی:                   

موضوع:نگاه حرام
مخاطب:

نوجوان/جوان

پسر/دختر

1 – یافتن مشکل مخاطب پیرامون موضوع:

 • مشکل مخاطب این است که نگاه حرام را ترک نمی کند.


2 - دلایل بروز مشکل در مخاطب (ریشه ها و زمینه ها)

 • گرایش به جنس مخالف
 • ارضاء حس زیباگرائی
 • عدم پوشش مناسب خانمها و آقایان
 • اعتقاد نداشتن به پیامدهای  نگاه حرام
 • عدم باور به تأثیرات دین
 • اختلاط مجالس زن و مرد
 • عادت کردن به نگاه (نوعی بیماری)
 • رابطه های نامطلوب
 • لذت بردن از نگاه
 • شرایط و اقتضای سن
 • عدم رعایت رسانه ها و خصوصا تلوزیون
 • کم رنگ شدن حیاء
 • عدم آگاهی از احکام نگاه
 • شبیخون فرهنگی (ماهواره – اینترنت - سی دی های مبتذل و...)


3- نگرش مخاطب نسبت به موضوع:

 • تأثیری بر ما ندارد.
 • یه نظر حلاله.
 • چشمامو نو ببندیم می خوریم به در و دیوار.
 • ای بابا سخت نگیر.
 • دلت پاک باشه.
 • همه مثل خواهر و برادریم.
 • اگه نگاه نکنم حریص می شوم.
 • باز هم بحث تکراری و گیر دادن.


4 - فرصت ها و نقاط مثبت شخصیت مخاطب:

 • فرصت زمانی: مناسبتها، ماه رمضان ، محرم ، ایام امتحان و ... .
 • فرصت مکانی: مسجد یا نماز خانه ، حیاط مدرسه ، باغ و ... .
 • نقاط مثبت شخصیت مخاطب:
 • دوست دارد مقتدر و قوی باشد
 • دوست دارد محبوب باشد
 • میل به آرامش
 • میل به نشاط و شادابی
 • عواطف و احساسات قوی دارد
 • لذت طلب است
 • کمال طلب است
 • علاقه به هیجانات
 • دوست دارد دیگران به او اعتماد کنند
 • دوست دارد دیگران به اوتوجه کنند و شخصیت دهند
 • زیبائی ها را دوست دارد
 • دوست دارد پاک باشد
 • نوگرا است
 • گذشت و ایثار خوبی دارد
 • میل کمک به دیگران
 • به شدت تحت تأثیر رفیق می باشد
 • زود رنج و حساس می باشد
 • ممتاز شدن برایش خیلی مهم است
 • خانواده دوست است
 • پست و مقام و مدرک برایش خیلی مهم است