#انتخابات_ریاست_جمهوری

#شاخص_های_انتخاب


نزدیک نبودن به صاحبان قدرت و ثروت

نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت آفتی است[1] که برخی برای تأمین یک دوره مسئولیت خود انجام می‌دهند[2] چنین کسانی که حاضرند به خاطر رسیدن به پست و منصبی مردم و مستضعفین را به صاحبان ثروت و قدرت بفروشند قطعا به خاطر اینکه خود را وام دار[3] عده ای کرده اند نمی‌توانند مسئول خوبی برای مردم باشند[4] و البته مردم هم در رفتار نامزدها دقت می کنند و می دانند اگر نامزدی به مراکز ثروت و قدرت متصل باشد انتخاب شدنش همه ی کار ها را خراب می کند[5].


[1] - بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه ‌20/7/1390

مردم باید کسانى را انتخاب کنند که به کانونهاى ثروت و قدرت متصل نباشند؛

[2]- بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 8/3/1390

این خیلى خطر بزرگى است که کسى به خاطر تأمین نمایندگى در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلى چیز بدى است؛ این از آن چیزهائى است که خداى متعال از آنها نمیگذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روى شخص، روى عاقبت - عاقبت به خیرى که اینقدر برایش اهمیت قائلیم - و روى جامعه اثر منفى میگذارد. مقام معظم رهبری 8/3/1390

[3] -  بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی 19/10/1390

نه باید به مراکز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طریق اولى‌ به ثروتهاى عمومى. کسى بیاید از پول بیت‌المال مصرف کند، براى اینکه به وکالت مجلس(منصبی) برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد. اینها را باید مردم مراقب باشند.مقام معظم رهبر

[4] - بیانات در خطبه‌هاى نمازجمعه 24/11/1382

نامزدهاى انتخابات مراقب باشند خود را وامدار ثروتمندان و قدرتمندان و امثال اینها نکنند. اگر کسى وامدار دستگاهها و اشخاص و وامدار پول و قدرت شد، دیگر نمى‏تواند براى مردم دلسوزى کند. پس دلسوزى هم یک شرط بزرگ است. مقام معظم رهبری

[5] - بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی 19/10/1390

مردم عزیزمان در سراسر کشور این رفتارها را در نامزدهاى انتخابات تفرس کنند، دنبال کنند، دقت کنند. نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبى و جمع‌کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه‌هاى ناسالم دیگر وارد شود، به کشور خدمت نمیکند. نامزد انتخابات باید با انگیزه‌ى خدمت وارد شود؛ این را باید تشخیص داد، باید فهمید، باید حدس زد. اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند، کار خراب میشود؛