#انتخابات_ریاست_جمهوری

#شاخص_های_انتخاب


اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردمبا تغییر "نظام دیکتاتوری پهلوی" به "نظام مردم سالاری دینی"(جمهوری اسلامی)[1] - که تفاوت زیادی بین آن و "لیبرال دموکراسی"[2] وجود دارد یک حقیقتی[3] که متکی به ایمان های مردم است بوجود آمد. لذا مسئولین باید صادقانه به نقش مردم احترام بگذارند و در خدمت آنها باشند نه اینکه به فکر رفاه شخصی و جمع آوری برای خودشان باشند[4]، مسئولین باید با مردم در ارتباط بوده و با آنها مأنوس باشند[5] و اگر مردم با آنها روبرو شدند متکبر نبوده و خود را نوکر و خدمت گذار ایشان بدانند[6].[1] - بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه‌ 22/7/1390

 ما براى نظام مطلوب خودمان، اسم جدید میگذاریم؛ میگوئیم مردم‌سالارى اسلامى، یا جمهورى اسلامى.

[2] - بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه‌ 22/07/1390

 ما مردم‌سالارى را قبول داریم، آزادى را هم قبول داریم، اما لیبرال‌دموکراسى را قبول نداریم. با اینکه معناى لغوى «لیبرال‌دموکراسى»، همین آزادى و همین مردم‌سالارى است، اما واژه‌ى لیبرال‌دموکراسى در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با یک مفاهیمى همراه است که ما از آن مفاهیم بیزاریم؛ نمیخواهیم آن اسم را بر روى مفهوم پاکیزه و سالم و صالح و خالصِ خودمان بگذاریم

[3] - بیانات در جمع خانواده‌هاى شهدا و ایثارگران کرمانشاه21/07/1390

 جمهورىِ اسلامى است، مردم‌سالارى است؛ مردم‌سالارى اسلامى. مردم‌سالارى باید معنائى داشته باشد؛ معناى واقعى دارد، تعارف نیست. شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌هاى آنها در این راه، بهترین آزمایش را دادند. این صبر عظیمى که خانواده‌هاى شهیدان نشان دادند، خیلى ارزش دارد. اگر خانواده‌ها بى‌صبرى نشان میدادند، بى‌معرفتى نشان میدادند، بى‌بصیرتى نشان میدادند، فضاى مجاهدت سرد میشد؛ دلها مشتاق فداکارى و ایثارگرى باقى نمیماند. خانواده‌ها صبر نشان دادند.

[4] - بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره(14/3/1390

 آفت مسئولیت در یک نظامى که متکى به آراء مردم و متکى به ایمان مردم است، این است که مسئولین به فکر رفاه شخصى بیفتند؛ به فکر جمع‌آورى براى خودشان بیفتند؛

[5] - بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره(14/3/1390

با مردم ارتباط نزدیک داشته باشند. ماها که آن روز جزو مسئولین بودیم، امام دوست میداشت که با مردم ارتباط داشته باشیم، مأنوس باشیم؛

[6] - بیانات در دیدار کارگزاران نظام 23/5/1370

 من یکى از مسؤولان را در محضرى دیدم که برخوردش با مردم قدرى متکبرانه بود. من پیغام دادم و گفتم به ایشان بگویید که اگر مى‏خواهد جبران آن برخورد را بکند، باید در همان‏طور محضرى ظاهر بشود و بگوید: اى مردم! من نوکر شمایم. خلاف که نگفته؛ آیا دروغ گفته است؟ یک مسؤول کشور چکاره است؟ فلسفه‏ى وجودى ما غیر از خدمت به مردم چیست؟ مقام معظم رهبری