تفسیر سوره ملک آیه 15 


#تفسیر_قرآن

#زندگی_با_قرآن

#تفسیر_نور


سوره 67. ملک آیه 15
هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِى مَنَاکِبِهَا وَ کُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ

ترجمه
 اوست که زمین را براى شما رام ساخت، پس در شانه‏هاى آن رفت و آمد کنید و از رزق الهى بخورید (و بدانید که) برانگیخته شدن فقط به سوى اوست.


نکته ها
«مَنکب» به معناى شانه است و شانه بهترین عضو براى قرار گرفتن بار بر روى آن است. شانه زمین، یعنى قسمت‏هایى از زمین که بار رزق شما بر آن است.
زمین رام انسان است و با وجود چند نوع حرکت مختلف، آرام است. اگر به طور دائم زمین گرفتار زلزله یا آتشفشان بود، یا فاصله زمین با خورشید دورتر و یا نزدیکتر بود و یا هریک از محاسبات موجود برزمین حاکم نبود، زمین براى انسان رام نبود. «جعل لکم الارض ذلولاً»


پیام ها
1- خداوند، زمین را رام ساخته تا امکان تلاش و کوشش بشر بر روى آن فراهم باشد. «جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فى مناکبها»
2- رزق از سوى خداوند است، ولى براى به دست آوردن آن تلاش لازم است. «فامشوا فى مناکبها و کلوا من رزقه»
3- هستى در حال حرکت و رو به تکامل است:
طبیعت براى انسان. «جعل لکم الارض ذلولاً»
انسان براى تلاش. «فامشوا فى مناکبها»
تلاش براى رزق. «کلوا من رزقه»
دنیا براى آخرت. «الیه النشور»
4- کامیابى‏هاى دنیا نباید سبب غفلت از قیامت شود. «کلوا... و الیه النشور»