تفسیر سوره ملک آیه  18 - 19


#تفسیر_قرآن

#زندگی_با_قرآن

#تفسیر_نورسوره 67. ملک آیه 19،18
وَلَقَدْ کَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَکَیْفَ کَانَ نَکِیرِ
أَوَلْم یَرَوْاْ إِلَى الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَآفَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِکُلِ‏ّشَىْ‏ءٍ بَصِیرٌ

ترجمه
همانا کسانى‏که قبل از آنان بودند، انبیا را تکذیب کردند، پس (بنگر که) کیفر من چگونه بود.
آیا پرندگانى را که بر فراز آنان، در حالى که بال‏هاى خود را گسترده و جمع مى‏کنند (و در پروازند) نمى‏بینند؟ هیچ کس جز خداوند رحمن آنها را (در آسمان) نگاه نمى‏دارد. همانا او به هر چیز بینا است.


نکته ها
پرندگان با دارا بودن حرکات دسته جمعى و طىّ مسافت‏هاى طولانى در چهار فصل، نشستن‏ها و پروازهاى متوالى و بدون محدودیّت مکانى، امّا عدم سقوط و تصادم با یکدیگر، نشانه هایى از عظمت و قدرت الهى هستند.
«صافّات» به صورت اسم فاعل آمده است، یعنى پرنده با بال‏هاى باز پرواز مى‏کند، ولى کلمه «یقبضهنّ» به صورت فعل آمده، زیرا پرنده گاهى بال‏هاى خود را جمع مى‏کند.


پیام ها
 1- تهدیدهاى خداوند را جدى بگیریم. (قهر خداوند درباره پیشینیان عملى شده است، قارون به زمین فرو رفت و بر قوم لوط از آسمان سنگریزه بارید. پس شما از تاریخ آنان عبرت بگیرید.) «فکیف کان نکیر»
 2- خداوند، پیامبرش را در برابر تکذیب مردم دلدارى مى‏دهد. «لقد کذّب الّذین من قبلهم»
 3- تاریخ گذشته، چراغ راه آیندگان است. «کذّب الّذین من قبلهم»
 4- تکذیب انبیا، رمز قهر الهى است. «کذّب... فکیف کان نکیر»
 5 - ابزارهاى مادّى شما را مغرور نکند. (گرچه پرنده از طریق بال زدن پرواز مى‏کند ولى آنچه او را در هوا نگاه مى‏دارد، قدرت خداوند است.) «ما یمسکهنّ الاّ الرّحمن»
 6- هیچ چیز را براى خدا شریک قرار ندهید. «الاّ الرّحمن»
 7- نعمت‏هاى الهى بر اساس رحمت است. «ما یمسکهنّ الاّ الرّحمن»
 8 - نظام هستى، زیر نظر خداوند اداره مى‏شود. «انّه بکلّ شى‏ء بصیر»