تفسیر سوره ملک آیه 27


#تفسیر_قرآن

#زندگی_با_قرآن

#تفسیر_نورسوره 67. ملک آیه 27

آیه
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَقِیلَ هَذَا الَّذِى کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ‏

ترجمه
پس چون آن (دوزخ موعود) را نزدیک ببینند، چهره‏هاى کسانى‏که کفر ورزیدند، زشت و گرفته گردد و (به آنها) گفته شود: این است آنچه (در دنیا به عنوان تمسخر) مى‏خواستید.

نکته ها
«زلفة» به معناى نزدیک است، به سرزمین مشعرالحرام «مزدلفة» مى‏گویند چون به مکّه نزدیک است.
«تدّعون» درخواست جدى و باعجله است. در آیه چهاردهم سوره ذاریات مى‏خوانیم: «یوم هم على النّار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الّذى کنتم به تستعجلون»(21) یاد کن روزى را که آنان با آتش شکنجه و عذاب شوند، شکنجه‏تان را بچشید، این همان است که با شتاب خواهان آن بودید و مى‏گفتید: «ایّان یوم الدّین»(22)
قرآن کریم در آیات متعدّدى به توصیف سیماى نیکوکاران و مجرمان در قیامت پرداخته است. درباره نیکوکاران مى‏فرماید:
«وجوهٌ یومئذٍ مسفرة ضاحکةٌ مستبشرة»(23) در آن روز صورت‏هایى درخشان و خندان و شادمانند.
«وجوهٌ یومئذٍ ناعمة»(24) صورت‏هایى در آن روز، شاداب و باطراوتند.
«تعرف فى وجوههم نضرة النعیم»(25) در چهره‏هاى آنان خرّمى و طراوت را درک مى‏کنى.
اما در باره منحرفان و مجرمان مى‏فرماید:
«و وجوهٌ یومئذٍ علیها غبرة ترهقها قترة»(26) بر صورت‏هایى در آن روز غبار و کدورت است، و سیاهى و تاریکى آن را فرا گرفته است.
«وجوهٌ یومئذٍ خاشعة»(27) چهره هایى در آن روز ذلیل و فرو افتاده‏اند.
«تلفح وجوههم النار و هم فیها کالحون»(28) شعله‏هاى آتش سخت به صورتهایشان مى‏وزد و چهره آنان عبوس و شکسته و دندان‏هایشان به واسطه سوختن لب‏ها نمایان است.
«و نحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیاً و بکماً و صمّاً»(29) آنان را در قیامت کور و کر و لال و بر صورتهایشان محشور مى‏کنیم.
«وجوهٌ یومئذٍ باسرة»(30) صورتهایى در آن روز به شدت عبوس و درهم کشیده‏اند.
«یوم یسحبون فى النار على وجوههم»(31) روزى که در میان آتش به رو کشیده شوند.
21) ذاریات، 13 - 14.
22) ذاریات، 12.
23) عبس، 38 - 39.
24) غاشیه، 8.
25) مطفّفین، 24.
26) عبس، 40 - 41.
27) غاشیه، 2.
28) مؤمنون، 104.
29) اسراء، 97.
30) قیامت، 24.
31) قمر، 48.

پیام ها
 1- کفر در دنیا، سبب روسیاهى در آخرت است. «سیئت وجوه الّذین کفروا...»
 2- در قیامت علاوه بر عذاب جسمى، عذاب روحى تحقیر نیز وجود دارد. «هذا الّذى کنتم به تدّعون»