#حدیث_مسجد
#عکس_نوشت
با کیفیت چاپنمازی برابر با چهل و هشت نمازدریافت تصویر قابل چاپ
عنوان: نماز خواندن مرد در مسجد
حجم: 1.34 مگابایتامام صادق علیه السلام:

نماز خواندن مرد به جماعت در مسجد، برابر است با...